Ανακοινώσεις

Σκοπός της Δρασης αυτής ήταν, η ανάπτυξη μιας tablet εφαρμογής, στα Ελληνικά και με οδηγίες Αντισεισμικής Προστασίας στα Ελληνικα και τα Αγγλικά, σε γλωσσα “Easy-to-Read”, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε...