Ανακοινώσεις

Σκοπός της Δρασης αυτής ήταν , η ανάπτυξη μιας tablet  εφαρμογής, στα Ελληνικά και με  οδηγίες Αντισεισμικής Προστασίας στα Ελληνικα και τα Αγγλικά ,σε γλωσσα “Easy-to-Read”, η οποία βρίσκει ...