Προστασία Μνημείων

Στο πλαίσιο της Αντισεισμικής Πολιτικής σε σχέση με την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τόσο στον Ο.Α.Σ.Π. όσο και στο Ε.Κ.Π.Π.Σ., προωθούνται Διευρωπαϊκές Δραστηριότητες και Πολιτικές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Κατά το διάστημα 2006-2011, πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

Συνέδρια

Το Ε.Κ.Π.Π.Σ. σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Π. διοργάνωσαν τα παρακάτω Συνέδρια υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω Συνεδρίων αξιοποιήθηκαν στη Σύνταξη του Προσχεδίου του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τις Δομητικές Επεμβάσεις και την Αντισεισμική Προστασία των Μνημείων.

Συμμετοχές – Εκπροσωπήσεις σε Συνέδρια

 • Στις 24-25 Νοεμβρίου 2006, το Ε.Κ.Π.Π.Σ. κατόπιν προσκλήσεως συμμετείχε στο Workshop που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Ravello με θέμα «Promote Local Cultures of Risk», όπου και παρουσιάστηκαν οι κάτωθι εργασίες:
  • «Τhe impact of earthquakes on monuments, Historical Buildings and Archaeological sites: Τhe Greek experience» ,από τον Παπαδόπουλο Γεράσιμο, Σεισμολόγο, Αντιπρόεδρο Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Π.Σ.
  • «Byzantine and Post Byzantine Antiseismic Constructional Τechniques: Τhe Mount Athos Monasteries example», από τον κο Τουλιάτο Παναγιώτη, Καθ. ΕΜΠ, μέλος της Ε.Ε. του ΕΚΠΠΣ.
 • Στις 25-29 Αυγούστου 2008 στο πλαίσιο του διεθνούς Συνεδρίου «International Disaster and Risk Conference», που έλαβε χώρα στο Davos της Ελβετίας το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργάνωσε ένα side-event με θέμα: «Cultural Heritage and Risk: Some European Experiences». Το Ε.Κ.Π.Π.Σ. εκπροσώπησαν η κα Ρίτσα Παπαδημητρίου, καθ. Γεωλογίας ΑΠΘ και μέλος της Ε.Ε. του Ε.Κ.Π.Π.Σ. και η κα Ευαγγελία Πέλλη, Πολ. Μηχ/κός, Msc, Δ/ντρια Αντισεισμικού Σχεδιασμού του Ο.Α.Σ.Π., Αναπλ. Δ/ντρια του Ε.Κ.Π.Π.Σ. και μέλος της Ε.Ε., οι οποίες και παρουσίασαν εργασία με θέμα: «Protecting Monuments and Historical Settings From the Next Earthquake». Επίσης συμμετείχαν στην κλειστή σύσκεψη υπό τον Εκτελεστικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Dr Eladio Galliano, με θέμα τις μελλοντικές ενέργειες στον Τομέα της Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. (DAVOS PRESENTATION.pdf, DAVOS ABSTRACTS.pdf)

Ομάδες Μελέτης

 • Στο πλαίσιο της δράσης «Η προστασία της ακεραιότητας των μνημείων υπό σεισμικές δράσεις» συστήθηκε επίσης επιστημονική ομάδα μελέτης, με αντικείμενο τη σύνταξη και μετάφραση στα Αγγλικά έκθεσης με τίτλο «Draft Framework regulatory document for structural interventions and seismic protection of monuments» (Προσχέδιο ρυθμιστικού πλαισίου για τις δομητικές επεμβάσεις και την αντισεισμική προστασία των Μνημείων) (2011).
 • Συστάθηκε ομάδα μελέτης για τη σύνταξη του «Προσχεδίου Ρυθμιστικού Πλαισίου για τις Δομητικές Επεμβάσεις και την Αντισεισμική Προστασία των Μνημείων» (2010). Το κείμενο αυτό θα αποτελέσει οδηγό για τη μελλοντική Διυπουργική Επιτροπή Ο.Α.Σ.Π. – Υ.Π.Π.Ο.
 • Συστάθηκε ομάδα μελέτης με αντικείμενο «Θέματα Γεωτεχνικής και Αλληλεπίδρασης Εδάφους – Μνημείων» (2009).

Ειδικές Δράσεις

 • Το Ε.Κ.Π.Π.Σ. συμμετέχει στην ομάδα ειδικών σε θέματα Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μαζί με άλλα Ευρωπαϊκά Κέντρα (Ιταλία, ΠΓΔΜ, Πορτογαλία) προκειμένου να προωθηθεί κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.
  • Στις 25 Φεβρουαρίου 2009 διοργανώθηκε, στην Αθήνα, η 1η συνάντηση της Διευρωπαϊκής Ομάδας του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην τρωτότητα των Μνημείων». Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Καθ. Πετράκης Μιχ., Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
  • Στις 14 έως 16 Μαΐου 2009 διοργανώθηκε, στο Ravello της Ιταλίας, η 2η συνάντηση της Διευρωπαϊκής Ομάδας του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Τρωτότητα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως προς την κλιματική αλλαγή». (RAVELLO.pdf)

Στις 26 και 27 Ιουνίου 2006, κατόπιν προσκλήσεως από το Συμβούλιο της Ευρώπης, μετέβη η Ευαγγελία Πέλλη, Πολ. Μηχ/κός Msc, Δ/ντρια Δ/νσης Αντ. Σχεδιασμού του Ο.Α.Σ.Π. και Αναπ. Δ/ντρια Ε.Κ.Π.Π.Σ., μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ε.Κ.Π.Π.Σ., στο Παρίσι, προκειμένου να προωθήσει Διευρωπαϊκές Συνεργασίες με άλλα Ευρωπαϊκά Κέντρα της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας, με ομοειδές αντικείμενο και συγκεκριμένα με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα του Ravello και των Σκοπίων. Στη συνάντηση αυτή η κα Ευαγγελία Πέλλη παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Earthquake Protection and Monuments», η οποία και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. (PARIS PRESENTATION.pdf).