Ερευνητικά Προγράμματα

α/α Τίτλος Φορέας Επιστημονικός Υπεύθυνος Έτος παράδοσης
1 Συμπεριφορά σε σεισμική καταπόνηση των ιστορικών και παραδοσιακών κατασκευών: Η περίπτωση του Αιγαίου. Ε.Μ.Π. Π. Τουλιάτος 2001
2 Μελέτη τοιχοποιίας ενισχυμένης με οριζόντια ξύλινα στοιχεία στο σώμα της τοιχοποιίας (ξυλοδεσιές) – Σύνταξη οδηγιών για δομητικές επεμβάσεις. Ε.Μ.Π. Π. Τουλιάτος 2005
3 Θέματα Γεωτεχνικής και Αλληλεπίδρασης Εδάφους - Μνημείων Ε.Μ.Π. Γ. Μπουκοβάλας 2009
4 Προσχέδιο Ρυθμιστικού Πλαισίου για τις Δομητικές Επεμβάσεις και την Αντισεισμική Προστασία των Μνημείων. Ε.Μ.Π. Θ. Τάσσιος 2010
5 Περιληπτικό Σχέδιο Ρυθμιστικού Κειμένου για τις Δομητικές Επεμβάσεις και την Αντισεισμική Προστασία των Μνημείων. Ε.Μ.Π. Ε. Βιντζηλαίου 2011
6 STATE OF THE ART REPORT FOR THE ANALYSIS METHODS FOR UNREINFORCED MASONRY HERITAGE STRUCTURES AND MONUMENTS   Σ. Πανταζοπούλου 2013
7 Αξιολόγηση μεθοδολογίας δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία και εφαρμογή της μεθοδολογίας σε 4 επιλεγμένα κτίρια του ιστορικού κέντρου του Ναυπλίου.

Παν. Πατρών

Σ. Δρίτσος 2014
8 Προσαρμογή – απλοποίηση της μεθοδολογίας του δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία.

Παν. Πατρών

Σ. Δρίτσος 2014
9 Κατηγοριοποίηση δομικών τύπων Μνημείων και προσδιορισμός παραμέτρων που επηρεάζουν τη δομική τους συμπεριφορά. Ομάδα μελέτης Ομάδα μελέτης 2015
10 Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για Μνημεία “e-Monuments” Ε.Κ.Π.Α. Σ. Χατζηευθυμιάδης 2015
11 Προσεισμικός Έλεγχος Μνημείων Ομάδα μελέτης. Ομάδα μελέτης 2016
12 Αντισεισμικός Κτιριοδομικός Κανονισμός (Πρόταση προσχεδίου) Ε.Μ.Π. Κ. Τρέζος 2016