Ερευνητικά Προγράμματα

α/α Τίτλος Φορέας Επιστημονικός Υπεύθυνος Έτος παράδοσης
1 Συμπεριφορά σε σεισμική καταπόνηση των ιστορικών και παραδοσιακών κατασκευών: Η περίπτωση του Αιγαίου. Ε.Μ.Π. Π. Τουλιάτος 2001
2 Μελέτη τοιχοποιίας ενισχυμένης με οριζόντια ξύλινα στοιχεία στο σώμα της τοιχοποιίας (ξυλοδεσιές) – Σύνταξη οδηγιών για δομητικές επεμβάσεις. Ε.Μ.Π. Π. Τουλιάτος 2005
3 Θέματα Γεωτεχνικής και Αλληλεπίδρασης Εδάφους - Μνημείων Ε.Μ.Π. Γ. Μπουκοβάλας 2009
4 Προσχέδιο Ρυθμιστικού Πλαισίου για τις Δομητικές Επεμβάσεις και την Αντισεισμική Προστασία των Μνημείων. Ε.Μ.Π. Θ. Τάσσιος 2010
5 Περιληπτικό Σχέδιο Ρυθμιστικού Κειμένου για τις Δομητικές Επεμβάσεις και την Αντισεισμική Προστασία των Μνημείων. Ε.Μ.Π. Ε. Βιντζηλαίου 2011
6 STATE OF THE ART REPORT FOR THE ANALYSIS METHODS FOR UNREINFORCED MASONRY HERITAGE STRUCTURES AND MONUMENTS   Σ. Πανταζοπούλου 2013
7 Αξιολόγηση μεθοδολογίας δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία και εφαρμογή της μεθοδολογίας σε 4 επιλεγμένα κτίρια του ιστορικού κέντρου του Ναυπλίου.

Παν. Πατρών

Σ. Δρίτσος 2014
8 Προσαρμογή – απλοποίηση της μεθοδολογίας του δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία.

Παν. Πατρών

Σ. Δρίτσος 2014
9 Κατηγοριοποίηση δομικών τύπων Μνημείων και προσδιορισμός παραμέτρων που επηρεάζουν τη δομική τους συμπεριφορά. Ομάδα μελέτης Ομάδα μελέτης 2015
10 Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για Μνημεία “e-Monuments” Ε.Κ.Π.Α. Σ. Χατζηευθυμιάδης 2015
11 Προσεισμικός Έλεγχος Μνημείων Ομάδα μελέτης. Ομάδα μελέτης 2016
12 Αντισεισμικός Κτιριοδομικός Κανονισμός (Πρόταση προσχεδίου) Ε.Μ.Π. Κ. Τρέζος 2016
13 Evacuation Planning of Critical Infrastructures in case of an Earthquake or a Fire for People with Disabilities Ευρωπαϊκ ό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών (ΕΚΕΔΑΠ) Ομάδα μελέτης 2016
14 Επαλήθευση των Μεθοδολογιών Προσεισμικού Ελέγχου Μνημείων Ομάδα Μελέτης Ι. Ψυχάρης 2018
15 Πρωτοβάθμιος Προσεισμκός Έλεγχος Λιθόκτιστων Μνημείων των κατασκευαστικών κατηγοριών D3 και F4 Ομάδα Μελέτης Ι. Ψυχάρης 2019
16 Εκτίμηση Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ιστορικού Κέντρου της Λευκάδας Ομάδα Μελέτης Ι. Ψυχάρης 2019
17 Tροφοδότηση της Βάσης Δεδομένων, BeSafeNet με πληροφοριακό υλικό σχετικά με την προστασία των μνημείων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Συνεργασία με ΕΚ Κύπρου   Σ. Μαυρούλης 2021
18 Προσεισμικός Έλεγχος Τρωτότητας Παραδοσιακών Κτιρίων Περιόδου Τουρκοκρατίας στην Παλιά Πόλη της Ρόδου   Ι.Α. Ντουρακόπουλος 2021
19 Σύνταξη Οδηγιών για διεξαγωγή Άσκησης εκκένωσης της πόλης της Ρόδου   Σ. Μαυρούλης 2021
20 Μετάφραση στα Αγγλικά του τεύχους του ΟΑΣΠ «Εγχειρίδιο Οδηγιών για τον Σχεδιασμό και τη Διοργάνωση Επιχειρησιακών Ασκήσεων για Σεισμό»   Σ. Μαυρούλης 2021
21 Multi-hazard Risk Approach and Inclusive Community Engagement in Disaster Risk Management: Experiences & Lessons learned by a recent Wildfire Event in the Greek Island of Rhodes amidst COVID-19 pandemic crisis Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών (ΕΚΕΔΑΠ) Ομάδα Μελέτης 2021
22
Π. Τσαλής
Π. Τσαλής 2022
23 Ομάδα Μελέτης Ομάδα Μελέτης 2022
24 Leave No One Behind     2024