Μείωση Τρωτότητας

  • Το 2011, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης δράσης «Εφαρμογή του ΕΚ 8 - Μέρος 3 για αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων», μεταφράστηκαν τα πέντε πρώτα κεφάλαια του εναρμονισμένου με τον ΕΚ8–Μέρος 3, Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) από επιστημονική ομάδα μελέτης. Η μετάφραση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ολοκληρώθηκε από τον ΟΑΣΠ (2011).
  • Στις 28 Σεπτεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη η 12η Διυπουργική Συνάντηση της Α.Μ.Σ. του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη συνάντηση αυτή η  Ευαγγελία Πέλλη, Πολ. Μηχ/κός Msc, Δ/ντρια Δ/νσης Αντ. Σχεδιασμού του Ο.Α.Σ.Π. και Αναπ. Δ/ντρια Ε.Κ.Π.Π.Σ., μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ε.Κ.Π.Π.Σ. παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Vulnerability reduction of structures».  (RUSSIA PRESENTATION.pdf)
  • Στις 18 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η προκαταρκτική Συνάντηση της Ομάδας Ειδικών στην Τρωτότητα. Το Ε.Κ.Π.Π.Σ. εκπροσώπησε ο Καθ. Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. και Αναπλ. Εθνικός Εκπρόσωπος στην Α.Μ.Σ. (PARIS.pdf)