Διοίκηση

Το Κέντρο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) και υποστηρίζεται από Επιστημονική Επιτροπή (E.E.) και υπαλλήλους του Ο.Α.Σ.Π.
Με βάση την υπ’ αρ. απόφαση 34/12-05-2022 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. ορίστηκε Δ/ντρια του Ε.Κ.Π.Π.Σ. η Προϊσταμένη Δ/νσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού του ΟΑΣΠ Δρ. Ευαγγελία-Λίντα Πέλλη, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη του Τμ. Προγραμματισμού ΟΑΣΠ, Μαρία Πανουτσοπούλου. 
 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μέλη τα εξής:
 • E. Λέκκας, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π., ως Πρόεδρος
 • Α. Χατζηδάκης, Πολ. Μηχ., ως Εκτελεστικός Πρόεδρος
 • Σ. Δρίτσος, Ομοτ. Καθ. Πολυτ. Σχολής Πατρών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
 • Κ. Στυλιανίδης, Ομοτ. Καθ. Πολυτ. Σχολής ΑΠΘ, ως Αντιπρόεδρος
 • Μ. Κλεάνθη, Πολ. Μηχ., Προΐστ. της Γεν. Δ/νσης Αποκ. Επιπτ. Φυσικ. Καταστροφών, ΓΔΑΕΦΚ
 • Β. Μάργαρης Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
 • Β. Μπαρδάκης, Δρ Πολ. Μηχ.
 • Β. Μώκος, Δρ Πολ. Μηχ., Γενικός Διευθυντής ΟΑΣΠ
 • Ν. Παπαδόπουλος, Πολ. Μηχ.
 • Κ. Ρεπαπής, Αναπλ. Καθηγ. Πανεπ. Δυτ. Αττικής
 • Σ. Ταστάνη, Επικ. Καθ. ΔΠΘ
 • Ε. Τσακανίκα, Επικ., Καθηγ. Τμημ. Αρχιτεκτ. ΕΜΠ
 • Ι. Ψυχάρης, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ
 • Π. Ψυχογιός, Πολ. Μηχ. 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μέλη τα εξής:
 • Ι. Ψυχάρης, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ, ως Πρόεδρος
 • Σ. Δρίτσος, Ομοτ. Καθ. Πολυτ. Σχολής Πατρών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
 • Ε. Αποστολίδη, Δρ Πολ. Μηχ., Ερευνήτρια,University of Darmstadt, Γερμανία
 • Δ. Βαμβάτσικος, Δρ Πολ. Μηχ.
 • M. Βουγιούκας, Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ
 • Ε. Δεληνικόλα, Αρχ. Μηχ. Αναστυλώσεων
 • N. Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
 • Θ. Θωμά, Πολ. Μηχ. MSc, Προΐστ. τμημ. ΟΑΣΠ
 • Μ. Κλεάνθη, Πολ. Μηχ., Προΐστ. της Γεν. Δ/νσης Αποκ. Επιπτ. Φυσικ. Καταστροφών, ΓΔΑΕΦΚ
 • Α. Κούρου, Δρ Γεωλόγος, Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης Κοινωνικής — Αντισεισμικής Άμυνας Ο.Α.Σ.Π.
 • Α. Λαμπρόπουλος, Principal Lecturer, University of Brighton, U.K.
 • Β. Μπαρδάκης, Δρ Πολ. Μηχ.
 • Β. Μώκος, Δρ Πολ. Μηχ., Γενικός Διευθυντής ΟΑΣΠ
 • M. Πανουτσοπούλου, Πολ. Μηχ. MSc, Προΐστ. Τμημ. ΟΑΣΠ
 • Χ. Παπαδόπουλος, Πολ. Μηχ.
 • K. Παπαζάχος, Καθηγητής Γεωφυσικής ΑΠΘ
 • Χ. Παπαϊωάννου, Ερευνητής ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
 • Λ. Πέλλη, Δρ. Πολ. Μηχ. MSc, Προΐστ. Δ/νσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού του ΟΑΣΠ
 • K. Ρεπαπής, Αναπλ. Καθηγ. Πανεπ. Δυτ. Αττικής
 • Κ. Σπυράκος, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ
 • Κ. Στυλιανίδης, Ομοτ. Καθ Πολυτ. Σχολής ΑΠΘ
 • Κ. Ταρναβά, Πολ. Μηχ., MSc, Προΐστ. τμημ. ΟΑΣΠ
 • Σ. Ταστάνη, Επικ. Καθ. Δ.Π.Θ.
 • E. Τουμπακάρη, Δρ. Πολ. Μηχ, Δ/ντρια ΥΠΠΟ & Αθλητισμού
 • Maria Giuseppina Limongelli, Ιnternational Advisor, Prof. Politecnico di Milano
 • Massimo Mariani, Ιnternational Advisor, Prof. Eng.
 • Enzo Martinelli, Ιnternational Advisor, Prof. University of Salerno
 • Enzo Siviero, Ιnternational Advisor, Ingegnere, Architetto, docente alla Facoltà di Architettura di Venezia