Διοίκηση

Το Κέντρο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) και υποστηρίζεται από Επιστημονική Επιτροπή (E.E.) και υπαλλήλους του Ο.Α.Σ.Π.

Οι επιτροπές αυτές ορίζονται από την ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η παρούσα διοίκηση του Ε.Κ.Π.Π.Σ. ορίστηκε με βάσει την υπ’ αρ. Δ16γ/131/5/143Γ/22-3-11 απόφαση του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Με βάσει την υπ’ αρ. απόφαση 2711/18-12-2014 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π., ορίστηκε Δ/ντής του Ε.Κ.Π.Π.Σ. ο Νικήτας Παπαδόπουλος, Γεν. Δ/ντής του Ο.Α.Σ.Π., με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Πέλλη, Δ/ντρια Δ/νσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού του Ο.Α.Σ.Π. και μέλος της Ε.Ε. του Ε.Κ.Π.Π.Σ.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά μέλη, τους εξής:

1. Λέκκα Ευθύμιο, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π., ως Πρόεδρος,
2. Ψυχάρη Ιωάννη, Καθηγητή Αντισεισμικής Μηχανικής Ε.Μ.Π., Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π., ως Αντιπρόεδρος,
3. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Σεισμολογίας Α.Π.Θ.,
4. Γκανά Αθανάσιο, Διευθυντή Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αστεροσκοπείου Αθηνών,
5. Καραντώνη Τρανταφυλλιά, Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
6. Κλεάνθη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστ. Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
7. Παπαστεργίου Δημήτριο, Ηλ. Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ, Δήμαρχο Τρικκαίων.

 

Αναπληρωματικά μέλη, τους εξής:

1. Παπαζάχο Κωνσταντίνο, Καθηγητή Γεωφυσικής Α.Π.Θ.,
2. Χουλιάρα Γεράσιμο, Κύριο Ερευνητή Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αστεροσκοπείο Αθηνών,
3. Σέξτο Αναστάσιο, Αναπλ. Καθηγητή Α.Π.Θ.,
4. Φουντούλη Δημήτριο, Δρ. Γεωλόγο, ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
5. Κοτρωνιά Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό, Δημοτικό Σύμβουλο Λαμιέων.

 

Επιστημονική Επιτροπή Τους εξής:

1. Ψυχάρη Ιωάννη, Καθηγητή Αντισεισμικής Μηχανικής Ε.Μ.Π., Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π., ως Πρόεδρος,
2. Γκανά Αθανάσιο, Δρ. Γεωλόγο, Διευθυντή Ερευνών Γ.Ι./ΕΑΑ, μέλος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.,
3. Καραντώνη Τρανταφυλλιά, Λέκτορα Τμ. Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, μέλος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.,
4. Πέλλη Ευαγγελία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστ. Δ/νσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού Ο.Α.Σ.Π.,
5. Παπαϊωάννου Χρήστο, Δρ. Σεισμολόγο, Διευθυντή Ερευνών Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ»,
6. Φουντούλη Δημήτριο, Δρ. Γεωλόγο, ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
7. Πανουτσοπούλου Μαρία, Πολ. Μηχανικό MSc, Προϊστ. Τμ. Προγραμματισμού Ο.Α.Σ.Π.,
8. Βουγιούκα Εμμανουήλ, Λέκτορα Σχ. Πολ. Μηχανικών Ε.Μ.Π.,
9. Παπαδημητρίου Ελευθερία, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.,
10. Δρακάτο Γιώργο, Δρ. Σεισμολόγο, Διευθυντή Ερευνών, Γ.Ι./ΕΑΑ,
11. Κοντοέ Χαράλαμπος, Δρ. Αγρ. Τοπογρ. Μηχ., ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ,
12. Κατσιγιάννη Κων/νο, Πολ. Μηχ., Υπευθ. Διεθνών Προγραμμάτων, ICOMOS,
13. Οικονομόπουλο Βασίλη, Πολ. Μηχ., ECCE,
14. Eladio Fernandez-Galiano, Eκτελ. Γραμματέα της Α.Μ.Σ. του Συμβουλίου της Ευρώπης,
15. Pla Castelltort Fransesc, Yπεύθυνο της Επιτροπής Εθνικών Εκπροσώπων της Α.Μ.Σ.,
16. Μακαριγάκη Αλέξανδρο, Programme Specialist Τομέας Γεω-επιστημών και μείωσης Γεω- κινδύνων, UNESCO,
17. Τουμπακάρη Ελένη - Εύα, Δρ. Πολ. Μηχ., Προϊστ. Τμ. Μελετών, Δ/νση Αναστύλωσης Αρχαίων Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού,
18. Μακρόπουλο Κων/νο, Ομ. Καθηγητή Σεισμολογίας, ΕΚΠΑ,
19. Δρίτσο Στέφανο, Καθηγητή Τμ. Πολ. Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πάτρας,
20. Καλογερά Ιωάννη, Δρ. Σεισμολόγο, Δ/ντη Ερευνών, Γ.Ι./ΕΑΑ,
21. Βιντζηλαίου Ελισάβετ, Καθηγήτρια Σχ. Πολ. Μηχανικών Ε.Μ.Π.,
22. Σπυράκο Κων/νο, Καθηγητή Αντισεισμικής Μηχανικής Ε.Μ.Π.,
23. Μιλτιάδου Ανδρονίκη, Δρ. Πολ. Μηχ., Προϊστ. Δ/νσης Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.