Ερευνητικά Προγράμματα σχετικά με την Πρόληψη και την Πρόγνωση των Σεισμών

Αθήνα, Ελλάδα
,
12/12/1996 έως 14/12/1996
Διεθνής Συνάντηση Εργασίας
:

Ερευνητικά Προγράμματα σχετικά με την Πρόληψη και την Πρόγνωση των Σεισμών

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ

Η Διεθνής Συνάντηση Εργασίας η σχετική με την παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (ΕΚΠΠΣ) και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ).

Τα ερευνητικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν είχαν ως αντικείμενο τη σεισμοτεκτονική, τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την κοινωνική αντισεισμική άμυνα.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

 • Παρουσίαση του Νεοτεκτονικού Χάρτη ¨Θεσσαλονίκη – Λαγκαδάς¨ (Δ. Μουντράκης)
 • Παρουσίαση του Νεοτεκτονικού Χάρτη ¨Κόρινθος¨ (Δ. Παπανικολάου)
 • Γεωλογική – Γεωτεχνική –Νεοτεκτονική έρευνα σε αρχαιολογικές περιοχές – μνημεία (Ι.Μαριολάκος)
 • Διεπιστημονική μελέτη για τα πρόδρομα φαινόμενα του σεισμού στο ανατολικό μέρος της κεντρικής Ελλάδας (Θεσσαλία) (Ε. Ε Παπαδημητρίου)
 • Μέτρηση τάσεων από τομογραφικές μετρήσεις σε γεωτρήσεις (Α.Τσελέντης)
 • Ανάλυση των υπαρχουσών καταγραφών του ηλεκτρικού πεδίου της γης για την ανίχνευση μεταβολών μακράς περιόδου, ως προδρόμων φαινομένων σεισμών. (Α. Τσελέντης)
 • Πιλοτική μελέτη: Επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση σεισμικής καταστροφής του Δήμου Αθηναίων (Λ. Βασενχόβεν))
 • Επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το Δήμο του Ηρακλείου για την αντιμετώπιση σεισμικής καταστροφής (Π. Δελλαδέτσιμας)
 • Σεισμική απόκριση αρχαίων Ελληνικών και Ρωμαϊκών μνημειακών κατασκευών. Προκαταρκτική μελέτη αρχαίων μνημείων στη Μακεδονία και τη Θράκη (Γ. Μάνος)
 • Κριτήρια υπολογισμού εδαφικής επίδρασης σε σεισμό (Γ. Μπουκοβάλας)
 • Μελέτη της επιρροής των τοίχων πληρώσεως στη σεισμική απόκριση των κτιρίων και προτάσεις για τη βελτίωση της απόκρισής τους (Π. Καρύδης)
 • Ευρωκώδικας 8 με τη μορφή έμπειρου συστήματος, (Β. Κουμούσης)
 • Στρεπτική σεισμική διέγερση – απόκριση κτιρίων (Ε. Μητσοπούλου)
 • Σεισμική συμπεριφορά και σχεδιασμός κτιρίων από τοιχοποιία και πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (Μ. Φαρδής, Ε. Βιντζηλαίου)
 • Την τελευταία μέρα του Διεθνούς Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε μια γεωλογική επίσκεψη στα ρήγματα της περιοχής της Κορίνθου, της οποίας ηγήθηκε ο Καθ. Δ. Παπανικολάου.