ΗΜΕΡΙΔΑ :ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ"

Αθήνα
,
31/10/2017
:

ΗΜΕΡΙΔΑ :ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ"

Presentations: