Κατασκευαστικά Συστήματα σε Σεισμογενείς Περιοχές στους Προϊστορικούς Χρόνους

Σαντορίνη, Ελλάδα
,
13/10/1993
Διεθνής Συνάντηση Εργασίας
:

Κατασκευαστικά Συστήματα σε Σεισμογενείς Περιοχές στους Προϊστορικούς Χρόνους

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ραβέλλο
Επιστημονικό Δίκτυο Pact

Η συνάντηση εργασίας οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης σεισμών (ΕΚΠΠΣ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ραβέλλο και το επιστημονικό δίκτυο PACT, με τα ακόλουθα θέματα:

  • Γνώση από το παρελθόν για τις μεθόδους κατασκευής στους προϊστορικούς χρόνους, ιδιαίτερα σε σεισμικές περιοχές.
  • Μέθοδοι κατασκευής στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης.

Παρούσα κατάσταση και παθολογία των κατασκευών, οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο Ακρωτήρι, τρωτότητα ως προς τα σεισμικά φορτία και πιθανές μέθοδοι ενίσχυσης και επισκευής των κατασκευών.