Ιστορικές και Μνημειακές Κατασκευές σε Σεισμογενείς Περιοχές

Σαντορίνη, Ελλάδα
,
14/10/1993 έως 16/10/1993
Διεθνές Σεμινάριο
:

Ιστορικές και Μνημειακές Κατασκευές σε Σεισμογενείς Περιοχές

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ραβέλλο
Επιστημονικό Δίκτυο Pact

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα:

  • Αναγνώριση σεισμικών φαινομένων σε ιστορικούς και αρχαίους χρόνους.
  • Γνώσεις σε θέματα σχετικά με το σεισμό σε ιστορικούς και αρχαίους χρόνους, όπως προκύπτει από δομικά και κατασκευαστικά ευρήματα.
  • Εκτίμηση της σεισμικής απόκρισης ιστορικών και μνημειακών κατασκευών.
  • Μέθοδοι ενίσχυσης, επισκευής και αποκατάστασης ιστορικών και μνημειακών κατασκευών.

Στο τέλος αυτού του Διεθνούς Σεμιναρίου εκδόθηκε ένας τόμος 128 σελίδων με τα πρακτικά στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Πρακτικά: