Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές: Ο ρόλος των γυναικών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αθήνα, Ελλάδα
,
04/05/1995 έως 07/05/1995
Ευρωπαϊκό Συμπόσιο
:

Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές: Ο ρόλος των γυναικών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ
UNESCO
ΚΕ.Γ.ΜΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμπόσιο σχετικά με το ρόλο των γυναικών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οργανώθηκε από το ΚΕΓΜΕ (Κέντρο Ερευνών Γυναικών Μεσογείου), (Πρόεδρος κα Κ. Λάζαρη).

Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 4-7 Μαΐου 1995 υπό την αιγίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ και με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα τον Dr. J-P Massue, του ΕΚΠΠΣ, του ΟΑΣΠ, του European Network for Woman’s Studies (ENWS) και του Ιδρύματος Friedrich Ebert.

Οι στόχοι του Συμποσίου ήταν οι εξής:

  • η παρουσίαση του ρόλου των γυναικών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές,
  • η μελέτη και ανάλυση της εμπειρίας των γυναικών σε θέματα υγείας και ποιότητας ζωής, οι στρατηγικές των γυναικών σε επείγουσες συνθήκες, η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα αποφάσεων, και η συνεισφορά τους σε περιβαλλοντικά θέματα, σε διεθνείς οργανισμούς και σχετικές πολιτικές και κοινωνικές δράσεις.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του Συμποσίου παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο σχετικά με τις γυναίκες με θέμα «Ισότητα, Ανάπτυξη και Ειρήνη», το οποίο έλαβε χώρα στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο του 1995.