Αποκατάσταση των ιστορικών κατασκευών σε σεισμικές περιοχές: Η περίπτωση των παραδοσιακών κτισμάτων στο Αιγαίο.

Λέσβος, Ελλάδα
,
24/05/2001 έως 26/05/2001
Διεθνές Σεμινάριο
:

Αποκατάσταση των ιστορικών κατασκευών σε σεισμικές περιοχές: Η περίπτωση των παραδοσιακών κτισμάτων στο Αιγαίο.

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ

Στόχος του Σεμιναρίου ήταν να τονιστεί η αναγκαιότητα αναβάθμισης της σεισμικής ασφάλειας των μνημείων σε αποδεκτά επίπεδα. Στο Σεμινάριο παρουσιάστηκαν θέματα όπως οι κατασκευαστικές μέθοδοι και ο αντισεισμικός σχεδιασμός των ιστορικών δομικών συστημάτων. Επίσης περιγράφηκαν μέθοδοι συντήρησης, επεμβάσεων και αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων σε σεισμογενείς περιοχές. Τέλος προβλήθηκαν και αναλύθηκαν παραδείγματα αποκατάστασης μνημείων.

Πρακτικά: