Αντισεισμικές επεμβάσεις σε Μνημεία και Ιστορικούς Οικισμούς

Αθήνα, Ελλάδα
,
16/02/2006 έως 17/02/2006
Διημερίδα
:

Αντισεισμικές επεμβάσεις σε Μνημεία και Ιστορικούς Οικισμούς

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ
ΥΠΕΧΩΔΕ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σκοπός της Διημερίδας ήταν η κατάθεση εμπειριών τόσο από τον Ελληνικό όσο και τον Διεθνή χώρο, καθώς και ο προβληματισμός και η ανταλλαγή απόψεων στον τομέα των δομητικών επεμβάσεων στο Μνημειακό πλούτο της Χώρας. Τα αποτελέσματα της Διημερίδας θα αξιοποιηθούν στη Σύνταξη Κανονιστικού Πλαισίου με στόχο την βελτίωση της Αντισεισμικής Συμπεριφοράς των Μνημείων.