Αντισεισμικές επεμβάσεις σε Μνημεία και Ιστορικούς Οικισμούς

Αθήνα, Ελλάδα
,
16/02/2006 έως 17/02/2006
Διημερίδα
:

Αντισεισμικές επεμβάσεις σε Μνημεία και Ιστορικούς Οικισμούς

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ
ΥΠΕΧΩΔΕ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

?????? ??? ?????????? ???? ? ???????? ????????? ???? ??? ??? ???????? ??? ??? ??? ?????? ????, ????? ??? ? ?????????????? ??? ? ????????? ??????? ???? ????? ??? ????????? ?????????? ??? ????????? ?????? ??? ?????. ?? ???????????? ??? ?????????? ?? ???????????? ??? ??????? ???????????? ???????? ?? ????? ??? ???????? ??? ????????????? ???????????? ??? ????????.

 

She can sell me fake jordans all day