Στρατηγικές για την Αντισεισμική Προστασία των Μνημείων

Αθήνα, Ελλάδα
,
26/02/2009 έως 27/02/2009
Διημερίδα
:

Στρατηγικές για την Αντισεισμική Προστασία των Μνημείων

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ

Σκοπός της Διημερίδας ήταν η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών, η ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων της Αντισεισμικής Προστασίας των Μνημείων. Τα αποτελέσματα της Διημερίδας θα αξιοποιηθούν μεταξύ των άλλων, στη Σύνταξη Κανονιστικού Πλαισίου για τις Δομητικές Επεμβάσεις και την Αντισεισμική Προστασία των Ελληνικών Μνημείων.

Πρακτικά: