10 χρόνια μετά το Σεισμό της Αθήνας: «Εμπειρίες και Διδάγματα»

Αθήνα, Ελλάδα
,
03/12/2009 έως 04/12/2009
Διημερίδα
:

10 χρόνια μετά το Σεισμό της Αθήνας: «Εμπειρίες και Διδάγματα»

Τομέας Γεωφυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεωδυναμικό ινστιτούτο του Ε.Α.Α.
Ε.Κ.Π.Π.Σ.

Η επετειακή αυτή διημερίδα συνδιοργανώθηκε από τον Τομέα Γεωφυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Γεωδυναμικό ινστιτούτο του Ε.Α.Α. και το Ε.Κ.Π.Π.Σ.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανασκόπηση των εμπειριών και των διδαγμάτων που αποκτήθηκαν από το σεισμό της Αθήνας και από τους αντίστοιχους καταστρεπτικούς σεισμούς. Το πρόγραμμα περιελάμβανε διαλέξεις ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και του εξωτερικό, καθώς και ειδική συνεδρία, που οργανώθηκε από το Ε.Κ.Π.Π.Σ.

Στην ειδική συνεδρία μετείχαν και διακεκριμένοι επιστήμονες από τις Η.Π.Α., οι οποίοι ανέπτυξαν τις δικές τους εμπειρίες στον κρίσιμο τομέα του χειρισμού της πληροφορίας από μέρους των Δημοσιογράφων και των Μ.Μ.Ε. σε σχέση με την πρόγνωση των σεισμών, καθώς και κατά τη διάρκεια ενός σεισμικού συμβάντος.

Για το λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένας κοινός Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας, όπως είχε επισημανθεί και κατά το Συνέδριο «Earthquake Prediction: State – of – the – Art», που διοργανώθηκε από το Ε.Κ.Π.Π.Σ. στο Στρασβούργο στις 15-18 Οκτωβρίου 1991 προκειμένου:

 1. αφενός μεν οι Δημοσιογράφοι να διακατέχονται από ακεραιότητα ώστε να μη διαδίδουν εσφαλμένες πληροφορίες στο κοινό σε περίπτωση ύπαρξης μιας πρόγνωσης ή και κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, διότι οι ειδήσεις αυτές έχουν κοινωνικές, ψυχολογικές, πολιτικές και οικονομικές συνέπειες στον πληθυσμό.
 2. αφετέρου οι επιστήμονες που εμπλέκονται με την πρόγνωση των σεισμών θα πρέπει να ακολουθήσουν τη νόμιμη διαδικασία, αποτεινόμενοι στις μόνιμες επιτροπές του Ο.Α.Σ.Π. και συγκεκριμένα:
  • τη Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικής Επικυνδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου. Η Επιτροπή αυτή έχει ως αντικείμενο τη γνωμοδότηση σε περιπτώσεις ύπαρξης προσεισμικών πληροφοριών ή προγνώσεων ή σε περιπτώσεις σεισμικών εξάρσεων ή κατά τη διάρκεια μετασεισμικών περιόδων.
  • τη Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας. Η επιτροπή αυτή είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπούς:
   1. την αξιολόγηση των Επιστημονικών δεδομένων σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων σεισμικών προγνώσεων, σεισμικών εξάρσεων και πρόδρομων ή συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων, τα οποία δημιουργούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες.
   2. την άμεση γνωμοδότηση και εισήγηση επί των ενδεικνυόμενων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας.