Ο καταστροφικός σεισμός στο Κόμπε

Αθήνα, Ελλάδα
,
15/05/1995
Σεμινάριο
:

Ο καταστροφικός σεισμός στο Κόμπε

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ
Ο.Η.Ε.
IDNDR 1990-2000

Η ημερίδα οργανώθηκε από το ΕΚΠΠΣ και τον ΟΑΣΠ.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας παρουσιάστηκαν ενέργειες άμεσης απόκρισης και μέτρα που ελήφθησαν στον καταστροφικό σεισμό του Hanshin-Awaji, καθώς και πλήθος πληροφοριών σχετικών με τις ζημιές των κτιρίων και των γραμμών ζωής. Οι παρουσιάσεις με την παραπάνω θεματολογία έγιναν από Έλληνες και Γιαπωνέζους επιστήμονες. Την Ημερίδα παρακολούθησαν μηχανικοί, εκπρόσωποι και στελέχη Πολιτειακών Φορέων που ασχολούνται με επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, στις 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση κατά την οποία έγινε ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Γιαπωνέζων καλεσμένων, των αντιπροσώπων Υπηρεσιών και Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα γραμμών ζωής και στελεχών από τον ΟΑΣΠ. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν επίσης αντιπρόσωποι από τη δημόσια εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την εταιρεία παροχής νερού και τη δημόσια εταιρεία παροχής αερίου, ανταλλάσσοντας απόψεις και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την προστασία και την πρόληψη από βλάβες στις γραμμές ζωής.