Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας σε συγκεκριμένες περιοχές με Μνημεία

Αθήνα, Ελλάδα
,
06/12/2010 έως 10/12/2010
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
:

Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας σε συγκεκριμένες περιοχές με Μνημεία

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ

Τα Σεμινάρια αυτά διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Συντονισμένου Προγράμματος Δράσεων του Ε.Κ.Π.Π.Σ. - 2010, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 100 νέοι Πολιτικοί Μηχανικοί και Γεωεπιστήμονες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ερευνητικά και επαγγελματικά σε σχετικά με το σεμινάριο αντικείμενα.

Οι εισηγητές ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι επεξεργάστηκαν θέματα εντασσόμενα στις ακόλουθες ενότητες:

  1. Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας.
  2. Εκτίμηση τρωτότητας στα μνημεία.
  3. Εκτίμηση κινδύνου στα μνημεία.
  4. Πραγματικά περιστατικά τεκμηρίωσης.

Επίσης στο πλαίσιο της ανωτέρω διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στις 8/12/2012 εκπαιδευτική εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και στην ιστορική Μονή του Οσίου Λουκά, όπου οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν σε φαινόμενα οφειλόμενα στο γεωδυναμικό καθεστώς και στο υφιστάμενο γεωτεκτονικό - σεισμοτεκτονικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια των Σεμιναρίων δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστούν επιστημονικά δεδομένα, διδάγματα και εμπειρίες και να ανταλλαγούν απόψεις μεταξύ των επιστημόνων.