Σεισμική Επάρκεια Μνημείων

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
,
03/11/2011 έως 05/11/2011
Κύκλος σεμιναρίων
:

Σεισμική Επάρκεια Μνημείων

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και παρουσίασαν τις εργασίες τους σχετικές με εκτίμηση τρωτότητας και σεισμικής επικινδυνότητας στα μνημεία καθώς και πραγματικά περιστατικά. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν 170 Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες και Γεωεπιστήμονες. Μετά το σεμινάριο έλαβαν χώρα εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τρία μνημεία της Θεσσαλονίκης, στα οποία είχαν πραγματοποιηθεί επεμβάσεις αποκατάστασής τους. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τη Ροτόντα, το Ναό της Αχειροποιήτου και το Ναό του Αγίου Παντελεήμονα.

Πρόγραμμα

Πρακτικά: