Συνάντηση Εργασίας (Workshop) με θέμα τον Ευρωκώδικα 8 - μέρος 3 (2005) και τον εναρμονισμένο ΚΑΝΕΠΕ (2012)

ΑΘΗΝΑ
,
12/04/2013
:

Συνάντηση Εργασίας (Workshop) με θέμα τον Ευρωκώδικα 8 - μέρος 3 (2005) και τον εναρμονισμένο ΚΑΝΕΠΕ (2012)

ΟΑΣΠ/ΕΚΚΠΣ

 

 

Με συνδιοργανωτές τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (Ε.Κ.Π.Π.Σ.) διεξήχθη την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια της Αθήνας, Συνάντηση Εργασίας (Workshop) με θέμα τον Ευρωκώδικα 8 - μέρος 3 (2005) και τον εναρμονισμένο ΚΑΝΕΠΕ (2012).

Στην Ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (Ε.Κ.Π.Π.Σ.) με θέμα «Assessment of interventions in Earthquake Prone areas», συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες καθώς και εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Κέντρων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Οι εισηγήσεις της ημερίδας αφορούσαν την αποτίμηση, τον ανασχεδιασμό και τις δομητικές επεμβάσεις (επισκευές/ενισχύσεις) των υφιστάμενων κτηρίων, ενώ κατά τη διάρκειά της Έλληνες και Ευρωπαίοι ειδικοί παρουσίασαν προτάσεις για ενδεχόμενες συμπληρώσεις, τροποποιήσεις και βελτιώσεις καθώς και παραδείγματα εφαρμογής.

Πρακτικά: